Tlf.: + 45 42 20 83 03

Lønninger

Lønninger

Lønninger omfatter udarbejdelse af de periodevise lønsedler i et lønsystem. Vi håndterer både lønninger for timelønnede og månedslønnede, hvor vi udarbejder lønnen og sørger for registreringen i virksomhedens bogholderi.

Afstemninger

Afstemning af lønninger består af en afstemning af registreringen i bogholderiet til lønsystemet og e-indkomst. Der foretages også en afstemning af skyldige lønposter efter behov.