Tlf.: + 45 42 20 83 03

Lønninger

Lønninger

Lønninger omfatter udarbejdelse af de periodevise lønsedler i et lønsystem.

Vælger I at outsource jeres lønadministration til os, håndterer vi både lønninger for timelønnede og månedslønnede. Her udarbejder vi lønnen og sørger for registreringen i virksomhedens bogholderi, så regnskabet stemmer i sidste ende. 

Afstemninger

Afstemning af lønninger består af en afstemning af registreringen i bogholderiet til lønsystemet og e-indkomst. Der foretages også en afstemning af skyldige lønposter efter behov.