Tlf.: + 45 42 20 83 03

Årsafslutning

Afstemning til årsafslutning

Alle regnskabsår afsluttes med det man kalder en årsafslutning. Denne kan være omfattende eller mindre omfattende alt efter virksomhedens størrelse og aktiviteter. Vi kan hjælpe dig med årsafslutning uanset omfang.

Hjælp til årsafslutning inkluderer en elektronisk afstemningsmappe til sikring af at årsregnskabet er korrekt. Denne mappe kan sendes direkte til virksomhedens revisor (hvis virksomheden er underlagt revisionspligt).

Årsrapporter

Hvis virksomheden har fravalgt revision tilbyder vi hjælp til opstilling af årsafslutningen, så det er klar til upload til Erhvervsstyrelsen.

Selvangivelse

I forbindelse med hjælp til opstillingen af virksomhedens årsafslutning opgøres også virksomhedens skattepligtige indkomst. Dette inkluderer også udarbejdelse af selskabsselvangivelse samt eventuelle udbytteangivelser.

Vi står klar til at hjælpe

Årsafslutning - hvad er en årsafslutning?

En årsafslutning er et essentielt element i enhver virksomheds regnskab. Når man har afsluttet al bogføring for hele regnskabsåret, skal året afsluttes. En årsafslutning er en gennemgang af årets resultat og en opgørelse af alle balanceposter på statusdagen. Resultatopgørelsens resultat bliver udbetalt som udbytte eller overføres til næste år, og alle balanceposter bliver det kommende regnskabsårs primoposteringer. 

Vores professionelle regnskabsservice er meget fleksibel, så du har selvfølgelig altid mulighed for at kombinere flere ydelser indenfor økonomi og regnskab.