Tlf.: + 45 42 20 83 03

Bogføring

Bogføring

Ved hel eller delvis outsourcing af økonomifunktionen i jeres virksomhed, vil I hos os modtage professionel regnskabsservice. Vores freelance bogholder har flere års erfaring med professionel regnskabsservice og varetager hele eller dele af økonomifunktionen. Dermed har vi også flere års kendskab med flere forskellige økonomisystemer, så vi bruger det system, der er valgt af virksomheden.

Fundamentet i økonomifunktionen er virksomhedens bogholderi, og derfor kan det være fornuftigt at outsource denne til en professionel regnskabsservice, da det er essentielt at inputtet her er korrekt. Beslutter I at outsource hele eller dele af økonomifunktionen hos Addfico, tilbyder vi, gennem professionel regnskabsservice, at holde styr på alle elementer af virksomhedens bogholderi, med vores freelance bogholder. Det vil sige; Finansbogholderi, Kreditorbogholderi, Debitorbogholderi mv.

Afstemninger

Som en del af den professionelle regnskabsservice vi tilbyder ved outsourcing af økonomifunktionen, udarbejder og sikrer vi afstemningen af virksomhedens balanceposter periodevist eller efter behov. Vores regnskabsservice indebærer desuden at der udarbejdes en elektronisk mappe med dokumentation for alle afstemninger, så I kan holde styr på økonomifunktionen fremadrettet. Det er med til at skabe en vedvarende værdi – også efter I har outsourcet jeres økonomifunktion til vores professionelle regnskabsservice.  

Afstemning af balanceposter er en naturlig del af en god og effektiv økonomifunktion og er en af de funktioner vores freelance bogholder vil varetage, når I vælger at outsource økonomifunktionen hos os. Den bør udarbejdes på månedlig basis i jeres økonomifunktion, eller i forbindelse med momsangivelsen og årsrapporten gennem jeres bogholder. Når balanceposterne afstemmes af vores freelance bogholder, sikres det at alle transaktioner er medtaget i periodens resultat, ligesom det sikres at regnskabet er korrekt. Sådan sikres en professionel regnskabsservice hos os når I outsourcer økonomifunktionen. 

Momsangivelse

Grundlaget for den månedlige, kvartalsvise eller halvårlige momsangivelse i økonomifunktionen er virksomhedens bogholderi. 

Vores freelance bogholder tilbyder, ved outsourcing af økonomifunktionen, at opgøre og afstemme den periodevise moms samt, at angive denne til SKAT. I forbindelse hermed udarbejdes en momsafstemning.