Tlf.: + 45 42 20 83 03

Bogføring

Bogføring

Fundamentet for en effektiv økonomistyring i alle virksomheder er virksomhedens bogholderi, derfor er det essentielt at inputtet her er korrekt. Derudover er der i Bogføringsloven nogle helt grundlæggende krav til virksomheders bogholderi. Bogføringsloven gælder både for store veletablerede koncerner men også for den helt lille og nystartede virksomhed.

Addfico tilbyder at holde styr på alle elementer af virksomhedens bogholderi, dvs. Finansbogholderi, Kreditorbogholderi, Debitorbogholderi mm. Vi har flere års kendskab med forskellige økonomisystemer, så vi bruger det system der er valgt af virksomheden.

Afstemninger

Afstemning af balanceposter er en naturlig del af et godt og effektivt bogholderi, og bør udarbejdes på månedlig basis eller i forbindelse med momsangivelsen og årsrapporten. Når du afstemmer balanceposterne, sikres det at alle transaktioner er medtaget i periodens resultat, ligesom det sikres at regnskabet er korrekt.

Addfico tilbyder at udarbejde og sikre afstemningen af virksomhedens balanceposter periodevist eller efter behov. Der udarbejdes en elektronisk mappe med dokumentation for alle afstemninger.

Momsangivelse

Grundlaget for den månedlige, kvartalsvise eller halvårlige momsangivelse er virksomhedens bogholderi.

Addfico tilbyder at opgøre og afstemme den periodevise moms samt at angive denne til SKAT. I forbindelse hermed udarbejdes en momsafstemning.